La ‘Due Diligence’ en Start-up: Què suposa i com preparar-se per superar-la amb èxit

La ‘Due Diligence’ en Start-up: Què suposa i com preparar-se per superar-la amb èxit 8 de Juliol 2024 · VIR Corporate Finance L’entrada d’inversors qualificats (fons de venture capital, family offices, grups d’inversors, etc.) com a inversors en una start-up, habitualment comporta el requisit per part d’aquests de dur a terme un procés de due…

La Due Diligence: descripció i objectius

La Due Diligence: descripció i objectius 2 de Maig 2024 · VIR Corporate Finance Davant de determinades operacions empresarials de compravenda d’empreses, fusions, reestructuracions empresarials i aliances es fa necessari la realització de treballs previs d’investigació de naturalesa financera, comptable, fiscal, legal… que permetin a les entitats participants en aquests processos tenir informació veraç detallada…

Valoració d’Empreses

Valoració d’Empreses 16 d’Abril 2024 · VIR Corporate Finance La decisió de comprar o vendre una empresa és un dels moments clau en el món dels negocis. Una bona compra, realitzada en el moment adequat i a un preu raonable, pot fer avançar molt. Per contra, una adquisició efectuada en un mal moment, a un…

Purchase Price Allocation (PPA)

Purchase Price Allocation (PPA) 15 de Març 2024 · VIR Corporate Finance El terme “Purchase Price Allocation” (també denominat “Assignació del Preu Pagat” o “PPA”) és un concepte comptable relativament recent i que té un component financer de valoració d’actius molt important. Un dels canvis importants introduïts en les normes internacionals de informació financera (NIIF)…