Valoració

La valoració és una qüestió complexa que requereix un coneixement profund de l’empresa que s’està valorant, del mercat en el que opera i dels seus punts competitius forts i dèbils. Requereix l’anàlisi de la informació financera i no financera, una combinació correcte de coneixement comercial, experiència tècnica i judici professional i l’avaluació de factors com l’entorn legal i regulatori.

El nostre equip de valoració treballa amb estreta col·laboració amb els clients per desenvolupar solucions a mida de problemes de valoració complexes. Ens centrem en el coneixement de la dinàmica empresarial i els principals factors d’impuls del sector en el què opera.

El nostre equip compta amb una amplia experiència en la valoració d’empreses en una àmplia gamma d’indústries.

Utilitzem una varietat de metodologies, tècniques i bases de dades en la realització d’una valoració i apliquem la nostra experiència per donar als nostres clients la qualitat de l’assessorament de valoració que requereixen. Com cada valoració és única, el treball de valoració requereix un alt nivell d’adaptabilitat, flexibilitat i innovació que ens enorgulleix poder oferir-els-hi.

VALORACIÓ EN L’ÀMBIT DEL M&A

Oferim un assessorament independent i objectiu per ajudar a determinar quin és el preu adequat per comprar o vendre un negoci, i assessorament per ajudar a les empreses a analitzar les oportunitats de inversió o desinversió, incloent orientació sobre joint ventures i aliances.
En els últims anys, VIR CORPORATE FINANCE ha participat en més de mig centenar de valoracions d’empreses, incloent valoracions d’entitats financeres i societats cotitzades així com valoracions en transaccions d’alt valor (més de 10 casos d’empreses amb un valor empresarial superior a 100 milions d’euros).

FAIRNESS OPINIONS / INFORMES D’EXPERTS INDEPENDENTS

La fairness opinion s’ha establert com un dels mecanismes de protecció pels executius, una espècie de “escut protector” que consisteix en una opinió independent i experta sobre l’adequació financera del preu d’una transacció.
Aquesta opinió experta implica un anàlisi exhaustiu de la transacció i les condicions actuals del mercat, valoracions de fluxos de caixa, múltiples/ transaccions de mercat, sinèrgies i altres factors addicionals portats a terme per un expert independent.
A més de donar una opinió imparcial i adequada sobre una transacció proposada, la opinió de imparcialitat o fairness opinion proporciona transparència i informació addicional, i ajuda als responsables en la presa de decisions.
VIR CORPORATE FINANCE és ideal per proporcionar una opinió objectiva i imparcial, informe de valoració independent sobre transaccions altament complexes a partir de la nostra àmplia experiència en proveir opinions de imparcialitat o fairness opinion a Consells d’administració o comitès especials, accionistes, proveïdors financers, negocis privats, consells d’administració, entre altres.

PURCHASE PRICE ALLOCATION O ASSIGNACIÓ DEL PREU DE COMPRA

Proporcionem la nostra ajuda en qüestions sobre valoracions requerides per les Normes de Comptabilitat, incloent l’assignació de preus de compra.
Les normes IFRS exigeixen que totes les empreses que realitzen una combinació de negoci assignen el preu pagat als actius i passius de l’empresa adquirida, de manera que la diferència entre el preu pagat i el valor raonable d’aquests actius i passius serà un fons de comerç.
La nostra feina com experts independents és lliurar un informe de PPA en el qual emetem la nostra opinió i valoració sobre els actius i passius adquirits, proporcionant fiabilitat i credibilitat al procés de fusió.
Si ha completat recentment una adquisició o n’està contemplant una i desitja assessorament de valoració independent i professional, posis en contacte amb nosaltres.