Transaction Services

A VIR CORPORATE FINANCE l’ajudem amb la gestió de processos d’adquisició recolzant tant a compradors com a venedors.

El nostre equip de Transaction Advisory li pot proporcionar els següent serveis.

PRE-DEAL REVIEW

Comprendre els factors de risc i els deal-breakers abans de la realització de l’operació ajudarà a augmentar les possibilitats d'èxit i a reduir els costos. Els nostres experts compten amb l’experiència necessària per ajudar-lo a fer una avaluació adequada abans de realitzar l'operació.
Els nostres serveis inclouen:
▪ Identificar els factors de risc del negoci i del sector en que treballa.
▪ Avaluar els punts forts i dèbils.
▪ Desenvolupar una estructura d’acord òptima per finançar la transacció.
▪ Ajudar en el desenvolupament d’una estratègia de creixement.
▪ Assessorar en el model financer inicial/ projeccions i assessorament continu.
▪ Identificar possibles riscos legals, fiscals o laborals.

MODELITZACIÓ FINANCERA

El nostre experimentat equip realitza models financers que cobreixen totes les circumstàncies i en una àmplia gamma de sectors. El nostre enfocament comença amb una interpretació clara de la situació i dissenyar un model a mida utilitzant metodologies i tècniques provades i proporcionen funcionalitats i flexibilitat en la introducció de hipòtesis per realitzar l’anàlisi de sensibilitat. La finalitat és obtenir models financers flexibles, sòlids, transparents i creïbles.

ASSESSORAMENT DEL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

En qualsevol transacció, el Contracte de Compravenda (SPA) representa el resultat de les principals negociacions comercials i de preu.
El nostre equip de SPA proporciona recolzament expert en totes les etapes d’una transacció, des del treball previ a l’acord fins el suport post-finalització. L’equip ajuda en la identificació i articulació de problemes de interès relacionades amb la fixació de preus i finalització d’acords per ajudar als clients en les seves negociacions del SPA i en protegir o generar valor a través de l’execució de qualsevol mecanisme de finalització de SPA.
Com el podem ajudar
▪ El podem ajudar a defensar els possibles ajustos que puguin produir-se en el Valor d’empresa i en el Valor de les accions i en la formulació dels arguments i contra arguments necessaris per justificar l’enfocament del pressupost.
▪ El podem assessorar en la determinació dels ajustos al preu i arguments relacionats a efectes de la negociació del preu.
▪ Els podem assessora en l’anàlisi del working capital normalitzat, deute financer net i EBITDA a efectes de la negociació del SPA.
▪ Els podem ajudar a valorar adequadament l’impacte els riscos identificats durant la fase de Due Diligence.
▪ Els podem assessorar en les seves negociacions sobre els aspectes comptables del SPA.

ASSESSORAMENT FISCAL

Les parts interessades en una transacció necessiten conèixer possibles alternatives i costos fiscals d’una transacció. Hi ha molts impostos a considerar i la forma en que aquests interactuen poden crear oportunitats i riscos. Podem treballar amb vostè per aconseguir aquestes oportunitats i minimitzar els riscos.
Podem aportar assessorament fiscal per part dels nostres experts durant tota l’operació i dissenyar estructures d’acord a les seves necessitats.

DUE DILIGENCE

Tenim un equipo expert en portar a terme Due Diligence, havent completat més de 100 Due Diligences en els últims 5 anys.

Una due diligence realitzada per VIR AUDIT, li permetrà:

▪ Millorar i / o complementar l’enteniment i comprensió del negoci objectiu
▪ Entendre els “drivers” de creixement i rendibilitat del negoci
▪ Proporcionar informació sobre els KPI ‘s bàsics de l’empresa
▪ Determinar unes vendes i EBITDA recurrent i normalitzat
▪ Presentar una anàlisi del “working capital” i del “cash-flow”
▪ Determinar el deute financer net el “closingdate”
▪ Revisar de forma crítica les projeccions financeres
▪ Anàlisi dels criteris comptables aplicats, polítiques de deteriorament de comptes a cobrar i existències, amortitzacions
▪ Identificar i quantificar riscos i contingències comercials, financeres, fiscals, legals, laborals
▪ Proveir d’informació per donar suport a les negociacions amb la contrapart
▪ Proveir d’informació útil a ser considerada en el contracte de compravenda (SPA)
▪ Identificar els “dealbreakers”