Debt Advisory

Assessorem a les empreses en l’estratègia de finançament i oferim solucions creatives dins d’una àmplia gamma de fonts de finançament. El nostre model d’assessorament independent ens permet examinar objectivament diferents estructures i alternatives possibles i seleccionar la millor solució pels nostres clients. Estem en contacte amb bancs, inversors i fons de capital risc que ens donen un coneixement detallat de les tendències i pràctiques actuals en tots els mercats de deute, capital i vinculats.

OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT

Aconsellem a les empreses a través del procés de obtenció de deute, ja sigui un refinançament del deute existent o una obtenció de deute nou per recolzar el creixement d’una empresa o per finançar una adquisició.
L’equip de VIR CORPORATE FINANCE compta amb sòlides relacions amb una àmplia gamma de possibles financers, incloent institucions, bancs i prestemistes alternatius, fons de capital risc, etc.
Oferim un enfocament estructurat per les empreses que busquen augmentar el finançament del deute. Això inclou el següent:
▪ Identificació dels inversors adequats.
▪ Preparació d’un Debt Funding Memorandum que inclou una visió general de les operacions de l’empresa i la seva posició financera per la seva interpretació a possibles prestamistes.
▪ Sol·licitud de termes indicatius i condicions dels prestamistes.
▪ Negociació de termes i condicions indicatives.
▪ Coordinació i comunicació amb els inversors durant el procés de subscripció; i
▪ Serveis post-tancament

ASSESSORAMENT EN EL MERCAT DE DEUTE

Prestem servei d’assessorament a empreses en la obtenció de deute i emissió de bonos així com altres instruments de finançament innovadores (titularització,...) en relació a diferents aspectes:
▪ Avaluació de la viabilitat de l’emissió.
▪ Proposant l’estructura adequada.
▪ Assessorant sobre el mercat de col·locació més apropiat.
▪ Anàlisi del cost d’emissió.
▪ Assessorament en el procés d’obtenció de rating.
▪ Selecció de col·locadors.
▪ Execució de la transacció: gestió del procés administratiu (ajuda en la redacció dels fulletons, diàleg amb els supervisors, col·locadors).
▪ Avaluació continua dels temes i assessorament sobre la seva repercussió comptable.

ASSET-BASED LENDING

Asset-based lending (ABL) és una via perquè una companyia obtingui fons procedents dels seus actius existents. Si la seva empresa té un capital important vinculat a propietats, inventari, equips, planta, maquinària o deutors, aquests actius poden utilitzar-se com a suport per un ABL.
Aquesta forma de finançament és considerada com una opció quan els préstecs no garantits d’un prestamista tradicional (com un banc) o el finançament a través dels mercats de capital, no són possibles. Les empreses poden considerar dur a terme un ABL per finançar les necessitats de capital immediats, com adquisició d’accions i equips, plans d’expansió o reestructuració, així com per obtenir fons per necessitats estratègiques del negoci, com adquisicions.