Consultoria de negoci

La nostra consultoria estratègica en transaccions és una unitat de negoci especialitzada en proveir informació operacional pràctica i assessorament per ajudar als nostres clients a aconseguir els objectius de les seves transaccions.

L’àrea de Business Consulting es centra en millorar els resultats de l’empresa, aprofitant les noves oportunitats de negoci, desenvolupar l’organització, optimitzar els processos de negoci i facilitar les eines de gestió. Proporcionem una visió estratègica i pràctica per satisfer les necessitats d’empreses i organitzacions a través de la nostra experiència i coneixement en diferents sectors i àrees tecnològiques.

Els nostres principals serveis de consultoria s’agrupen en les següents àrees:

Gestió i estratègia

Treballem conjuntament amb i per la Direcció, col·laborant en l’avaluació i la preparació d’un Pla Estratègic i la seva implementació en l’organització.
Podem donar serveis relacionats amb la preparació per la venda, millorant el valor del negoci a través de millores operacionals 12-18 mesos abans d’una venda i preparar l’empresa per la venda.

Organització i processos

Dissenyem i realitzem millores en totes les àrees de l’organització amb l’objectiu de millorar processos.

Assessorament de sistemes IT

L’assessorament proporcionat pels nostres experts en IT cobreix tot el procés des de l’elecció del sistema a través de l’arquitectura del sistema i les aplicacions IT fins la consultoria en relació al disseny, implantació i execució i aconseguir una adequada optimització de l’ús de IT per millorar la gestió i els processos de la organització.
L’assessorem sobre els següent temes en particular:
▪ Selecció i introducció dels sistemes IT, incloent sistemes ERP.
▪ Assessoria en seguretat IT i seguretat de dades.
▪ Execució de sistemes ERP.
▪ Assessoria de recolzament al projecte en cas de migració.

Business Intelligence

L’ajudem amb la implementació d’eines de Business Intelligence que permeten a una empresa recopilar i analitzar les seves dades per proporcionar informació històrica, actual i de futur de les operacions empresarials.
Business Intelligent pot permetre que àrees funcionals especifiques, tals com finances, manufacturing, vendes i marketing, i servei al client, interactuen uniformement entre si per ajudar a l’empresa a respondre preguntes, obtenir informació i facilitar la presa de decisions basada en la intel·ligència. Les eines de BI són molt útils per transformar dades en coneixement per optimitzar la gestió i la presa de decisions en la organització, anticipar les divergències i prendre la decisió correcte en qualsevol moment.

Operacions

El creixent entorn competitiu i canviant del mercat obliga a les organitzacions a adaptar-se ràpidament als canvis, reduir els costos i garantir la qualitat dels seus productes i serveis. Per ser competitius en aquest entorn, s’han de revisar els mètodes tradicionals de gestió.
Lean és la manera de gestionar l’organització i els seus processos que fan possible complir amb tots els requisits de competitivitat tal i com es defineix avui en dia, i optimitzar els processos operatius (producció, logística, distribució, etc.) per reduir costos.

Com el podem ajudar
▪ Proporcionar coneixements teòrics i pràctics de la Filosofia i Tècniques Lean.
▪ Cessió d’experiències i solucions per la detecció i aplicació de millores.
▪ Assegurar l’eficàcia de les accions i l’assoliment dels resultats dins dels terminis.
▪ Assegurar un bon seguiment de la metodologia de la implementació de Lean.
▪ Formar als equips de treball amb les principals tècniques Lean.